ma - vrij 08:30 - 18:00
06 440 024 25
Eindsestraat 3, 6612 AJ Nederasselt

Februari

Snoei de knotbomen zoals de bolacacia en de bolcatalpa

Eind Februari/begin Maart gaan we de zogenaamde knotbomen terug snoeien. Deze soort bomen zoals de bolcatalpa, bolacacia en de knotwilg snoeien we eens in de twee jaar terug, waarbij we alle takken terug snoeien tot vijf centimeter boven de entplaats. Door de boom regelmatig zo te snoeien wordt voorkomen dat de takken te zwaar worden, en uit kunnen scheuren, zo zal de boom in vorm blijven en niet te groot uit groeien. 

Snoei het waterlot weg bij de fruitbomen

We gaan nu het waterlot weg snoeien bij de {fruit} bomen. Waterlot zijn de takken die op een dikke tak stijl omhoog groeien, deze takken halen de vorm uit de boom en bij een fruitboom zijn ze nutteloos omdat deze geen fruit dragen. Waterlot ontstaat vaak als er eerder in de boom drastisch gesnoeid is, daarom is er ook een regel die zegt dat je nooit meer dan 20% van de boom mag weg snoeien. Bij snoeien in de winter is er trouwens ook een grotere kans op waterlot dan bij snoeien in de zomer, mocht er echter veel waterlot aanwezig zijn in de winter dan snoeit men deze nu weg en doet men in de zomer nog een na snoei. 

Strooi compost rondom de fruitbomen

Fruitbomen gedijen het best op een humusrijke, goed bemeste en niet te zure bodem. Kersen stellen de hoogste eisen aan de bodem, pruimen zijn sneller tevreden. Zeker op zware leem- en kleigronden en op zandgronden kan best, voor het planten, flink wat humus worden toegevoegd onder de vorm van compost.

Tijdens de eerste jaren hou je best een cirkel van ongeveer 1 meter diameter rond de stam gras- en onkruidvrij. Bij hoogstammen is een boomcirkel na enkele jaren niet langer noodzakelijk. Laagstammen die gekweekt worden op zwakgroeiende onderstammen, hebben wel sneller last van de concurrentie van een onderbegroeiing. Je kan onderbegroeiing grotendeels uitschakelen door de nodige oppervlakte af te dekken met grove compost of grasmaaisel. Een mulchlaag van compost is een goede waterbuffer en absorbeert bovendien in de lentemaanden voldoende warmte tijdens de dag, waardoor het risico op bloesemschade door nachtvorst verkleint.

Controleerbij vorst of dat een gedeelte van de vijver ijsvrij blijft

In januari hoeven we geen werkzaamheden aan de vijver uit te voeren, we houden alleen in de gaten dat er in een vorstperiode een ijsvrije plek aanwezig blijft.

Zo’nijsvrije plek is van belang omdat we zo zuurstof gebrek voorkomen en dat schadelijke gassen zo het water kunnen verlaten, ijsvrijhouders zijn in allerlei soorten en maten te koop of te maken.

Als we gebruik gaan maken van een luchtpompje moeten we deze niet in het diepste gedeelte van de vijver plaatsen, hierdoor ontstaat er anders stroming in het waterwaardoor de vissen en ander amfibieën worden gestoord in hun winterrust.

Mocht de vijver toch in zijn geheel dicht gevroren zijn hak dan in ieder geval NOOIT een gat in het ijs, de vissen zijn erg gevoelig voor deze {geluids} trillingen en er kan hierdoor vissterfte optreden. Om toch een gat in het ijs te maken kunnen we het beste een ketel met water laten koken en deze langzaam door het ijs laten zakken, zorg er wel voor dat dit warm water niet in de vijver komt want ook dit temperatuurverschil is een schok voor de vissen.

Als er gedurende een langere periode sneeuw op het ijs ligt is het aan te raden om een gedeelte van het ijs voorzichtig sneeuwvrij te maken, eenstraaltje zonlicht doet wonderen bij de vissenen de zuurstofplanten.

Bescherm de hortensia bij stevige vorst

Als we in januari of februari een zachte periode hebben gehad dan zie je vaak dat de knoppen van de hortensia al opgezwollen zijn of zelfs al uitlopen. In deze knoppen zitten ook al de bloemknoppen voor dit jaar, als er nu strenge nachtvorst komt dan is het goed mogelijk dat deze knoppen bevriezen waardoor we dit jaar weinig bloemen zullen krijgen. Dit moeten we dus zien te voorkomen. Als er vorst wordt verwacht dekken we de struiken daarom af met vliesdoek of jutten doeken, hiermee is de plant beschermt tegen de ergste vorst.

Bescherm de rozen tegen strenge vorst

De winters in Nederland zijn niet meer zo streng als dat ze vroeger waren, maar toch kan er nog steeds strenge vorst optreden en kan dit schade geven aan de rozen.

Om eventuele vorstschade uit te sluiten kunnen we de rozen aanaarden.

We halen dan de grond rondom de rozen weg en werken dit naar het hart van de roos toe waardoor de takken van de roos onder een laagje van zo’n 10 cm aarden komt te zitten.

Deze laag aarde halen we in het voorjaar weer weg zodat de beschermde ogen kunnen gaan uitlopen.

Stamrozen hoeven we niet gelijk te beschermen, zodra er strenge vorst wordt voorspelt bindenwe rondom de oculatieplek een bosje stro zodat ook deze plaats wordt beschermt.

Vroeger deed men een zak over de stamroos heen ter bescherming, deze zak kan echter ook werken als een kas waardoor de ogen al eerder gaan uitlopen en dan dus extra gevoelig zijn voor bevriezing. Als we dit dus nog doen dan halen we de zak zo snel mogelijk weer weg.

Snoei eind februari de rozen.

Om de rozen weer volop te laten bloeien beginnen we eind februari met de rozen te snoeien. Bij de struik-/theerozen gaan we eerst het dode hout en de dunne takjes uit de struik weg snoeien, vervolgens blijven we net zo lang snoeien totdat we goed verdeeld over de struik 3 tot 5 goede takken overhouden.Deze takken snoeien we terug tot op drie ogen en dan op een oog dat naar buiten de struik staat gericht. Door op een buitenstaand oog te snoeien zal de nieuwe scheut naar buiten uit gaan groeien, hierdoor kan de wind door de struik heen en is plant minder vatbaar voor rozenziekte’s zoals sterroetdauw. De klimroos bestaat uit een aantal hoofdtakken die allemaal vertakt zullen zijn, op deze vertakkingen zal de roos bloeien. Als de klimroos voldoende nieuwe scheuten heeft van onder uit de roos dan kunnen we een keer een oude hoofdtak vervangen zodat de klimroos jong blijft.De vertakkingen op de hoofdtak snoeien we terug tot op 2 a 3 ogen.Bij het terug snoeien van deze rozen snoeien we altijd terug tot een centimeter boven het oog, hiermee voorkomen we dat het oog uitdroogt of dood vriest.Bij de heesterrozen of de botanische rozen beperken we het snoeien tot de controle op dood, ziek en beschadigd hout, tevens kunnen we af en toe een oude tak weg snoeien om de struik jong te houden.

Bind de losse scheuten aan bij de klimrozen

Als de klimroos straks weer gaan bloeien dan zal er een behoorlijk gewicht komen op de hoofdtakken, daarom is het van belang dat deze hoofdtakken goed vast zitten.Als we een kale plek hebben kunnen we daar nu ook een nieuwe tak heen leiden.De takken van de klimroos gaan we niet aanbinden met ijzerdraad of touw, dit doen we met bindbuis. Dit bindbuis is een soort plastieken touw dat uitrekbaar is, hierdoor groeit het niet in de tak als deze tak in de dikte gaat groeien, maar rekt het uit. Hiermee voorkomen we dat de sapstroom in de tak wordt afgeremd en dat de rozentak langzaam zal afsterven.De takken gaan we recht omhoog aanbinden, liefst niet in bochten en zeker niet horizontaal, vroeg of laat krijgen we hier anders problemen mee doordat de sapstroom in de plant wordt afgekneld. Dit kan men dan zien aan een mindere bloei en een verkleuring van het hout.

Snoei de kornoelje

De gele kornoelje {Cornus mas} en de rode kornoelje {Cornus alba} hebben de hele winter geschitterd met hun mooie, jonge gele en rode takken. Deze struiken zijn het mooist van kleur als ze jong hout hebben, hoe ouder het hout wordt hoe minder fel de kleur wordt, door deze struiken jong te houden kunnen we er dus het meest van genieten. Daarom gaan we deze struiken nu aan het eind van de maand snoeien en verwijderen we alle dikke takken die ouder zijn dan een jaar, hiermee zal er voldoende nieuw hout in de plant komen en voorkomen we ook dat de plant te hoog of te wild uit groeit.

Breng een laagje turf rondom de zuurminnende planten aan

Zuurminnende planten zoals de Rhododendron, Azalea, Pieris, Skimmia en de heidesoorten doen het het best als de grond waarin ze groeien aan de zure kant is. Daarom is het nu de tijd om deze planten een mulchlaagje te gaan geven, dit kunnen we doen met turfmolm, fijn boomschors en dennennaalden of bladaarde. Deze laag maken we niet dikker dan zo’n 5 centimeter en kunnen we ook nog een beetje door de toplaag heen werken met bijvoorbeeld een cultivator. De mulchlaag heeft ook nog het voordeel dat het onkruidgroei tegen gaat en dat het vocht vast houdt voor de plant.

Voer de vogels bij

In vorstperiodes en bij sneeuwval wordt het voor vogels moeilijker om voedsel te vinden, hier gaan we ze nu dan ook even bij helpen. De vogels zijn hier bij geholpen en wij kunnen genieten van de verschillende vogels in de tuin, vogels en mens gelukkig dus.

De voerplek die we maken die moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor de vogels, ze moeten de omgeving in de gaten kunnen houden zodat ze eventueel gevaar,bijvoorbeeld katten, kunnen overzien.

Als we de vogels droog zaad voeren moeten we er wel voor zorgen dat we dit niet in een border doen maar boven bestrating, vogels knoeien behoorlijk bij het eten en zaad dat blijft liggen in de border ontkiemd straks tot onkruid . Het beste kunnen we voor de vogels vetbollen met zaden kopen, als we besluiten om zelf vetbollen te maken gebruik dan in ieder geval geen oud frituurvet, hier zitten namelijk allerlei zouten in die schadelijk zijn voor de vogel. Geef ook liever geen droog brood, dit is alleen maar maagvulling en er zitten haast geen vitaminen in en daar hebben ze nu net behoefte aan.

Bij vorst is het voor de vogels ook moeilijk om water te vinden, dus kunnen we ze ook hier mee helpen. Zorg en voor dat de drinkbak ondiep is zodat de vogel er geen bad in kan nemen.

Hang voor de vogels nestkastjes in de tuin

Vogels hebben een belangrijke functie in de tuin, ze vangen schadelijke insecten weg en het geeft leven in de tuin. Om er voor te zorgen dat we voldoende vogels in de tuin krijgen kunnen we dit stimuleren door een nestkastje in de tuin op te hangen.

Vogels beginnen nu al met het uitzoeken van een nestplaats voor in het voorjaar, dus gaan we nu een nestkastje ophangen. Bij het plaatsen van zo’n nestkastje zorgen we er natuurlijk voor dat natuurlijke vijanden zoals de kat er niet bij kunnen komen, dat het nestkastje stevig hangt en er niet bij de eerste storm vanaf waait en dat de opening naar het oosten of zuid oosten gericht staat.

Mochten we al een nestkastje hebben hangen dan maken we deze nu schoon.

Controleerde kuipplanten op de overwinterplaats en geef ze niet te veel water

We gaan nu de kuipplanten controleren. Eerst kijken we of dat we dood of verdroogd hout tegen komen in de plant, zo ja, dan snoeien we dit weg. Vervolgens halen we al het afgevallen en verdorde blad weg bij de plant, dit zijn namelijk de schimmelhaarden bij uitstek.

Als tweede kijken we nog even of de plant water nodig heeft, de plant verbruikt nu weinig water dus veel water zullen we niet hoeven te geven.

Bij vorstvrij weer zetten we ook even de deur of het raam op de overwinterplaats open zodat de er gelucht wordt, ook de plant vindt het fijn om af en toe frisse lucht te krijgen.

De meeste kuipplanten gaan trouwens dood door te veel water, hierdoor komen de wortels te nat te staan waardoor deze weg rotten en de plant dood zal gaan.

Gebruik scherp zand in plaats van strooizout tegen gladheid

De oprit en de paden in rondom het huis kunnen door sneeuwval en ijzel gevaarlijk glad worden. De meeste mensen pakken dan meteen strooizout om dit probleem te verhelpen, echter meestal komt dit zout ook in de borders tussen de planten terecht. Hierdoor kunnen de planten in het voorjaar last krijgen van het hoge zoutgehalte, dit uit zich dan in symptomen als het geel worden van het blad en dat de groei achter blijft van de plant.

Daarom kunnen we beter scherp zand gebruiken in plaats van strooizout, het werkt even goed en geeft geen schade aan de planten.

Snoei de leibomen in vorm

De leibomen zoals de leilinde en de dakplantaan zijn wild uitgegroeid met vele lange takken

om de vorm er weer in te brengen gaan we deze snoeien.

Zodra het blad van de bomen is kunnen we de leilinde of de dakplataan gaan snoeien, dit kunnen we vanaf nu doen tot eind februari. Let er wel op dat het niet vriest anders kan dit schade geven aan de boom.

De boom heeft een aantal dikkere hoofdtakken, de zogenaamde leggers, alle nieuwe scheuten hierop snoeien we terug tot 2 a 3 ogen, zodat de boom weer goed in vorm zit en klaar is om in het voorjaar weer uit te lopen.

Nadat we de boom hebben gesnoeid controleren we ook nog even of dat de draden waarmee de takken worden geleid niet aan het ingroeien zijn in de tak, dit zou namelijk de sapstroom afremmen en uiteindelijk zal de tak er door afsterven.

Als er takken aangebonden moeten worden kunnen we het beste bindbuis gebruiken, dit is een plastieken touw dat mee groeit met de dikte van de tak en dus niet in zal groeien.

Aanplanten bomen en heesters

Alles wat in een container of pot wordt gekocht kan het hele jaar geplant worden, echter veel (grotere) planten worden met een kluit geleverd in de herfst en deze gaan we nu planten als er geen vorst wordt verwacht..

Het begin van dit plantseizoen wordt gemarkeerd door het vallen van het blad. Dat is namelijk het teken dat de boom of heester in winterrust gaat, de periode waarin hij het minst last heeft van de verhuizing van de kwekerij naar uw tuin.

Maak voor het planten van een boom of heester een ruim plantgat. Maak onderin de grond wat losser en verbeter hem door er potgrond door heen te mengen.Vervolgens zetten we de plant met de nog ingepakte kluit in het plantgat om te kijken of hij straks even diep komt als hij op de kwekerij stond; dat kunt u zien aan de groenverkleuring op de stam.
We draaien de boom of heester een beetje, zodat hij op zijn mooist uitkomt. Verwijder nu het gaas of de juten lap; lukt dat niet goed, knip dan zoveel mogelijk weg zodat de wortels onbelemmerd uit kunnen groeien.
Maak bij de boom,op een plek waar geen wortels zitten, met bijvoorbeeld een grondboor een gat in de grond waarin u de steunpaal plaatst.
Als laatste vullen we het plantgat op met de uitgegraven grond vermengd met potgrond. Druk de aarde rondom met uw voet stevig aan en giet royaal zodat de grond goed rond de wortels spoelt. Zet een boom met boomband in een ruime lus aan de paal vast.
De boom of heester is er nu klaar voor om in het voorjaar te gaan groeien.

Snoei de Jasminum nudiflorum (winterjasmijn)

Aan het einde van deze maand zal de winterjasmijn zijn uitgebloeid, na de bloei gaan we deze snoeien. We korten de takken behoorlijk diep in zodat deze weer nieuwe uitlopers kunnen gaan maken. Doen we dit niet dan groeit de struik wild en slordig uit en komt er veel dood, oud hout in de plant waardoor de bloei op termijn zal afnemen. Na het snoeien geven we de plant nog een organische bemesting zodat er ook gelijk weer voeding vrij komt om te gaan groeien.

 

AANPLANTEN VAN BORDERS EN HAGEN

 

Dit is waarom de maanden januari en februari een mooie tijd is voor aanplant van borders en hagen.
Zo lang er geen sprake is van vorst heeft nu aan planten vele voordelen.

* planten zijn nu in rust en kunnen hierdoor makkelijk en probleemloos geplant worden.

* de eerste energie van de plant gaat in de winter gebruikt worden voor de wortel groei en niet gelijktijdig voor groei van de plant. Dit zorgt voor sterkere planten in het voorjaar.

* de grond rondom de wortels kan zich deze tijd vormen rondom de kluit van de plant waardoor aanworteling in het voorjaar nog makkelijker gaat.
 

 

BESCHERM WINTERGEVOELIGE PLANTEN IN DE TUIN

Als we planten in de borders van onze tuin hebben staan die matig tot slecht winterhard zijn dan zullen we deze bij strenge vorst moeten helpen om de winter door te komen. Belangrijk is dat dat we ze bij het planten een plek geven waar de plant beschut staat of bijvoorbeeld mee kan profiteren van de warmte die een huis uit straalt. Ander belangrijk punt is dat de plant op een doorlatende bodem komt te staan, deze planten hebben een hekel aan natte voeten en kunnen zo sneller vorstschade oplopen.

Wist u trouwens dat een koude wind meer schade veroorzaakt dan een paar graden vorst.

Vorstgevoelige planten in de tuin kunnen we beschermen door ze in te pakken met bijvoorbeeld noppenfolie, vliesdoek of oude lakens.

 

VORSTGEVOELIGE PLANTEN IN POT BESCHERMEN

Planten in een pot zijn altijd kwetsbaarder dan tuinplanten in de volle grond, vooral in de winter kan vorst makkelijker de kluit binnen komen omdat de plant boven de grond staat.

Vaak als we bijvoorbeeld olijven, vijgen of palmbomen aan planten in een pot dan is het verstandig om gelijk de binnenkant van de pot te isoleren met tempex of noppenfolie, waarbij het wel belangrijk is dat water altijd aan de onderkant de pot uit kan lopen.

Hebben we de pot niet al geïsoleerd dan pakken we aan het begin van de winter de pot in met noppenfolie om de vorstgevoelige plant zo al een eerste bescherming te geven.

Als er de mogelijkheid is kunnen we de vorstgevoelige planten in pot ook bij elkaar zetten, dit geeft al bescherming aan elkaar en we kunnen ze zo ook makkelijker bescherming bieden door ze af te dekken met vliesdoek of oude lakens.

Hebben we de mogelijkheid om de planten binnen in een onverwarmde ruimte te zetten bijvoorbeeld in een tuinhuisje waarin het niet vriest dan is ook dit een optie, zodra het dan niet meer vriest kunnen de planten ook gelijk weer naar buiten.

 

SNEEUW IN DE TUIN EN OP HET GAZON

Sneeuw in de tuin, vele tuinliefhebbers vinden het mooi en kijken er dan ook vaak de hele winter naar uit, sneeuw in de tuin kan ook erg nuttig zijn. De sneeuwlaag beschermd de planten in de tuin tegen de vorst en het dood allerlei ongedierte.

Zware sneeuwval kan echter ook schade veroorzaken, we moeten voorkomen dat takken te zwaar worden of dat heesters gaan doorzakken onder het gewicht van de sneeuw waardoor de takken kunnen afbreken.

Tijdig schudden aan door hangende takken kan zo veel schade voorkomen.

 

Probeer ook het gazon niet te betreden zodra deze bevroren is, dit zal schade aan het gras geven welke pas in het groeiseizoen zal verschijnen.

Als we een warme maand hebben dan blijft het gras bij temperaturen boven de 6 graden lichtjes groeien, ga niet maaien.

Het gazon hersteld heel traag als de temperaturen laag zijn en door de vele snijwondjes van het maaien is het gazon gevoelig voor allerlei schimmels.

 

SPIT DE BORDERS IN DE TUIN OF DE GROENTETUIN

Als we het nog niet gedaan hebben dan kunnen we deze maand nog de borders in de tuin om spitten, vooral als we een zwaardere grond in de tuin hebben zal dit vele voordelen hebben.

Door het omspitten van de grond kan regen, sneeuw en vorst makkelijker de grond in komen waardoor de grond zal verkruimelen waardoor de bodemstructuur zal verbeteren.

Enkele andere voordelen zijn dat gedurende het jaar de grond beter regen zal opnemen, het bodemleven hierdoor gestimuleerd wordt en dat planten beter zullen aan wortelen.

Direct uw buxus-vervanger? Bekijk de webshop of neem contact op met een van onze kwekers