ma - vrij 08:30 - 18:00
06 440 024 25
Eindsestraat 3, 6612 AJ Nederasselt

Maart

Plant de kuipplanten in een grotere pot

Het seizoen begint weer voor de kuipplanten, we gaan nu de ideale omstandigheden creëren voor de kuipplant. Doordat de plant in een kuip zit kan deze op een gegeven moment zijn wortels niet meer kwijt, hierdoor zal de groei en de bloei van de plant stagneren. We halen de kuipplant eerst uit de kuip, als de wortels van de plant al vele malen zijn rond gegroeid dan wordt het tijd om de plant te verplanten. Bij het verplanten trekken we eerst de wortels uit elkaar en halen we een hoeveelheid oude potgrond weg, we planten de plant terug en vullen de grond aan met verse potgrond zodat de plant weer goed kan gaan groeien en bloeien.

Snoei de knotbomen zoals de bolacacia en de bolcatalpa

Eind Februari/begin Maart gaan we de zogenaamde knotbomen terug snoeien. Deze soort bomen zoals de bolcatalpa, bolacacia en de knotwilg snoeien we eens in de twee jaar terug, waarbij we alle takken terug snoeien tot vijf centimeter boven de entplaats. Door de boom regelmatig zo te snoeien wordt voorkomen dat de takken te zwaar worden, en uit kunnen scheuren, zo zal de boom in vorm blijven en niet te groot uit groeien.

Breng organische mest in de grond

De beste tijd om organische mest in de grond te brengen is het najaar, dit heeft dan als voordeel dat de mest al in de grond is opgenomen voordat de planten beginnen uit te lopen. Als we dit echter in het najaar vergeten zijn dan kunnen we dit nu alsnog gaan doen. Organische mest geeft naar verhouding minder voedingsstoffen dan kunstmest, het heeft echter het voordeel dat het de bodemstructuur verbetert waardoor planten beter zullen wortelen en de grond minder droogtegevoelig zal zijn en dat het het bodemleven stimuleert. De mest verdelen we eerst gelijkmatig over de grond waarna we deze een steek diep onder spitten, hierbij kijken we uit dat we niet teveel wortels kapot steken Het is veel en zwaar werk maar de planten zijn u er dankbaar voor.

Snoei de rozen

Als we de rozen nog niet gesnoeid hebben dan gaan we dit nu doen. Bij de struik-/theerozen gaan we eerst het dode hout en de dunne takjes uit de struik weg snoeien, vervolgens blijven we net zo lang snoeien totdat we goed verdeeld over de struik 3 tot 5 goede takken overhouden.Deze takken snoeien we terug tot op drie ogen en dan op een oog dat naar buiten de struik staat gericht. Door op een buitenstaand oog te snoeien zal de nieuwe scheut naar buiten uit gaan groeien, hierdoor kan de wind door de struik heen en is plant minder vatbaar voor rozenziekte’s zoals sterroetdauw. De klimroos bestaat uit een aantal hoofdtakken die allemaal vertakt zullen zijn, op deze vertakkingen zal de roos bloeien. Als de klimroos voldoende nieuwe scheuten heeft van onder uit de roos dan kunnen we een keer een oude hoofdtak vervangen zodat de klimroos jong blijft.De vertakkingen op de hoofdtak snoeien we terug tot op 2 a 3 ogen.Bij het terug snoeien van deze rozen snoeien we altijd terug tot een centimeter boven het oog, hiermee voorkomen we dat het oog uitdroogt of dood vriest.Bij de heesterrozen of de botanische rozen beperken we het snoeien tot de controle op dood, ziek en beschadigd hout, tevens kunnen we af en toe een oude tak weg snoeien om de struik jong te houden.

Bind de losse scheuten aan bij de klimrozen

Als de klimroos straks weer gaan bloeien dan zal er een behoorlijk gewicht komen op de hoofdtakken, daarom is het van belang dat deze hoofdtakken goed vast zitten.Als we een kale plek hebben kunnen we daar nu ook een nieuwe tak heen leiden.De takken van de klimroos gaan we niet aanbinden met ijzerdraad of touw, dit doen we met bindbuis. Dit bindbuis is een soort plastieken touw dat uitrekbaar is, hierdoor groeit het niet in de tak als deze tak in de dikte gaat groeien, maar rekt het uit. Hiermee voorkomen we dat de sapstroom in de tak wordt afgeremd en dat de rozentak langzaam zal afsterven.De takken gaan we recht omhoog aanbinden, liefst niet in bochten en zeker niet horizontaal, vroeg of laat krijgen we hier anders problemen mee doordat de sapstroom in de plant wordt afgekneld. Dit kan men dan zien aan een mindere bloei en een verkleuring van het hout.

Pasgeplante bomen en heesters bij droog weer water geven

Als we in het najaar of in de winter bomen of heesters hebben geplant dan hebben deze nu water nodig om goed te kunnen gaan wortelen of om te gaan groeien. Zorg er daarom voor dat als het langere tijd droog is dat deze planten toch hun water krijgen.

Snoei de vaste planten terug

Het is nu begin maart en de ergste vorstperiode is voorbij waardoor de vaste planten hun bescherming niet meer nodig hebben. We gaan nu de oude bladeren en stengels weg snoeien, door dit nu te doen brengen we ook nog geen schade toe aan de nieuwe uitlopers. Een ander voordeel van nu de planten terug te snoeien en het blad te verwijderen is dat de zon dan op de grond valt en hierdoor de bodemtemperatuur sneller zal oplopen waardoor de planten sneller zullen groeien. Na het terug snoeien van de vaste planten ruimen we ook gelijk het afgevallen blad op en maken we de grond los zodat de border weer fris het voorjaar in gaat.

Spuit de bloeiende fruitbomen nat als er strenge vorst wordt voorspeld

Vanaf het moment dat de fruitboom begint te bloeien moeten we ook het weerbericht in de gaten gaan houden. Als er strenge nachtvorst wordt voorspeld dan kunnen namelijk de jonge vruchtbeginselen dood vriezen, hierdoor krijgen we dan weer minder vruchten aan de boom. We beschermen deze vruchtbeginselen door in de avond enkele malen de boom in zijn geheel nat te spuiten, hierdoor raken de vruchtbeginselen ingevroren en kunnen deze niet dood vriezen, want in ijs wordt het niet kouder dan 0 graden.

Plant of verplant de vaste planten, heesters of bomen

De beste tijd om te planten of te verplanten is het najaar, dit omdat de grond dan nog op temperatuur is waardoor planten sneller aanwortelen en gelijk klaar zijn om in het voorjaar weer uit te lopen. Als we het toen vergeten zijn doen we het nu omdat de plant nog in rust is. Na het (ver)planten houden we de grond voldoende vochtig zodat de plant niet uit kan drogen.

Snoei de klimplanten die op het nieuwe hout bloeien

Begin maart is het de tijd om de klimplanten te gaan snoeien die bloeien op het nieuwe hout, bijvoorbeeld de trompetbloem (Campsis). Eerst snoeien we bij deze klimplanten het dode, zieke en beschadigde hout weg, waarna we ook het hout wegsnoeien dat tegen deuren en kozijnen aan groeit.Deze klimplanten maken hun bloemen aan de eindes van de nieuwe scheuten, daarom snoeien we alle oude scheuten terug tot op 2 a 3 ogen van de hoofdtak. Op de hoofdtakken zullen dan weer nieuwe scheuten komen waar de plant weer volop op zal gaan bloeien.

Snoei de rode en de gele kornoelje (Cornus) terug

Zodra de gele en de rode Cornus soorten hun blad in November verliezen hebben we een struik in de tuin die ook ’s winters zeer decoratief is in de tuin. Als we de struik niet snoeien dan worden deze mooie rode of gele taken bruin en wordt de struik uiteindelijk te groot en rommelig. We snoeien op een vorst vrije dag de oude takken weg tot zo dicht mogelijk aan de grond, zodat de jonge en mooie takken blijven staan. De snoei heeft tot doel, dat de struik opener wordt en er zullen mettertijd nieuwe, jonge stengels vanuit de voet van de plant ontstaan. Hierdoor kunnen we ook de volgende winter weer genieten van de mooie fel gekleurde takken.

Snoei de blauwe regen

Als we de blauwe regen niet voor de winter hebben gesnoeid dan gaan we dat nu doen zodra de bloemknoppen beginnen op te zwellen. We snoeien alle lange scheuten weg tot op 2 a 3 ogen, hierdoor worden de bloemknoppen beter zichtbaar en zal de plant ook gestimuleerd worden om meer bloemknoppen aan te leggen. De blauwe regen zal weer nieuwe lange scheuten gaan maken welke we in juli weer zullen moeten weg snoeien.Door de blauwe regen regelmatig te blijven snoeien zal deze niet te wild worden en op den duur ook uitbundig bloeien.

Snoei de heesters die op het nieuwe hout bloeien

We gaan nu de heesters snoeien die later in het jaar op de nieuwe scheuten zullen bloeien. Bij deze groep heesters zoals de vlinderstruik {budleja}, spierstruik {Spiraea} en de Potentilla gaan we alle oude scheuten tot op 5 centimeter van de grond terug snoeien.Als we deze heesters niet snoeien krijgen we een rommelige struik met veel dood hout en zal de bloei afnemen.

Snoei de hortensia

De ergste vorstperiode is geweest dus wordt het tijd om de hortensia te gaan snoeien, bij deze struik is het van belang dat we deze jong houden.We snoeien eerst het dode hout en de dunne takken weg, daarna gaan we snoeien totdat we 6 a 7 goede, gezonde takken goed verdeeld over de struik overhouden. De hortensia zal nu weer nieuwe scheuten gaan maken en gaan bloeien op de takken die we hebben laten staan, volgend jaar zal de struik dan gaan bloeien op de nieuwe scheuten en snoeien we de oude weer weg. Door op deze manier te snoeien krijgen we grote bloemen, we kunnen ook weinig snoeien in de struik dan wordt deze onoverzichtelijk groot en krijgen we veel kleine bloemen, ook daar is iets van te zeggen. Na dit snoeiwerk snoeien we ook nog de oude, uitgebloeide bloemen weg tot een centimeter boven de nieuwe ogen.

Snoei struikachtige kruiden ver terug

Zoals bij veel andere planten is het ook bij veel struikachtige kruiden zoals de rozemarijn en de lavendel van belang dat we deze jong houden. Door deze elk jaar te snoeien zal de groei er in blijven en blijft deze goed bloeien. Snoeien we niet dan zullen de takken verhouten wordt de struik rommelig en gaat deze minder bloeien. Als de kruiden beginnen met uitlopen dan snoeien we de takken terug tot op de diepste jonge uitlopers.

Snoei Clematis dat op het nieuwe hout bloeit

We gaan nu de Clematis soorten snoeien die laat in de zomer op de nieuwe scheuten zullen gaan bloeien. Clematis soorten waar het hier om gaat zijn de lanuginosa, jackmanii en de viticella soorten. We snoeien alle scheuten tot aan de grond terug op enkele krachtige ogen, zodat de Clematis weer volop kan gaan groeien om later in de zomer weer schitterend te gaan bloeien.

Kuipplanten kunnen hun eerste bemesting krijgen

Het voorjaar is al weer begonnen en de kuipplanten zullen door de hogere temperaturen weer gaan groeien. We gaan de plant daarmee helpen door deze een eerste bemesting te geven die vooral veel stikstof bevat. We halen de bovenste laag potgrond uit de pot, deze vervangen we door een laag verse potgrond met daar door heen gemengd oude koemest of bloedmeel. Dit is de eerste bemesting en er zullen er nog een paar volgen.Voor de mensen die al dit werk niet zoeken of het gewoon gaan vergeten is er ook een makkelijkere bemesting, namelijk met osmocote. Dit is een meststof die ingekapseld zit en die gedurende het hele jaar geleidelijk aan vrij komt, waardoor de plant gedurende het gehele groeiseizoen de beschikking heeft over extra voeding. Bij osmocote halen we ook eerst de bovenste laag potgrond uit de kuip en vervangen we deze door verse potgrond gemengd met osmocote. Door deze bemesting hoeven we de rest van het jaar de kuipplant geen extra voeding te geven.

Geef de planten nu kunstmest

De vaste planten en heesters zijn weer aan het groeien en daar gaan we ze een handje bij helpen door ze kunstmest te geven. Kunstmest bestaat uit stikstof {N}, fosfor {P} en kalium {K}. Stikstof is belangrijk voor de groei, fosfor zorgt voor een goede bloei en kalium zorgt voor een goede waterhuishouding in de plant en voor stevigheid van de stengels. Nadeel van kunstmest is dat het uit de grond wordt gespoeld en dat het dus maar een beperkte tijd opneembaar is voor de plant, daarom kunnen we ook kieseriet toevoegen aan de kunstmest, deze meststof bindt zich aan de bodemdeeltjes en is hierdoor langer beschikbaar voor de plant. Als we te veel kunstmest geven dan zal de plant extra hard gaan groeien waardoor deze niet voldoende stevigheid krijgt en de takken of stengels uit een kunnen vallen, de plant kan er ook vatbaarder voor ziekte’s door worden. We gaan de kunstmest pas geven als er regen wordt verwacht, doen we dit niet dan kan anders het blad verbranden als de meststof droog blijft. De meest gebruikte dosering is NPK 12-10-18.

Knip of steek de graskanten

De eerste indruk van een tuin wordt vaak bepaald door de strakke lijnen die aanwezig zijn, vaak zijn dit de borderranden langs een gazon. Aangezien het gras het hele tuinseizoen blijft groeien zullen we deze graskanten ook enkele keren terug moeten knippen om zo deze strakheid er in te houden. In het voorjaar steken we meestal het gras eraf met een graskantensteker, voor lange stukken is het makkelijk om van te voren eerst een lijn te spannen, zo blijven we altijd recht gaan en voorkomen we dat we te veel weg steken. Vergeet met het steken ook niet het gazon langs de bestrating mee te nemen. Als we de graskanten er in het voorjaar strak hebben bij gelegd kunnen we de rest van het jaar volstaan met de graskanten te knippen.

Maak regelmatig een onkruidronde door de tuin

Als we nu in het voorjaar regelmatig een onkruidronde maken voorkomen we dat het onkruid gaat uitzaaien, hier zullen we de rest van het seizoen profijt van hebben. Nu de vaste planten ook nog weinig ruimte innemen, kunnen we ook nog makkelijk bij het onkruid komen en is het makkelijk te verwijderen. Het is en blijft een klusje waar veel mensen weinig zin in hebben maar het is nu eenmaal een van de altijd terug kerende klusjes in de tuin.

Controleer de groeiende planten regelmatig op vraat door slakken

Het is voorjaar en de planten zijn al weer volop aan het uitlopen, al dit jonge groen is een graag geziene voedselbron voor de slak. Als we deze slakken even hun gang laten gaan kunnen ze al veel schade aanrichten. Hoe vaak zie je het niet, de Hosta komt met haar groeipunten boven de grond en zodra deze haar blad open vouwt zit deze al vol met gaten, boosdoener is de slak die al heeft toegeslagen voor dat we er erg in hadden. Het zijn vooral de naaktslakken die de schade toe brengen aan de planten in de tuin, huisjesslakken zijn minder schadelijk en leven vooral van plantaardig afval. De slakken leggen hun eerste eitjes in april, dit is dus de tijd die we voor moeten zijn en dat we de slak al bestreden moeten hebben. Als we ’s avonds slabladeren in de tuin neer leggen en deze ’s morgens voor 10 uur weer weg halen zullen we zien dat de meeste slakken zich hier op bevinden, dit komt omdat er in slablad relatief gezien meer vocht zit dan in andere bladeren dus zal de slak hier ook het snelst naar toe trekken. Een andere manier is het om een vochtig zeil in de tuin neer te leggen, ook hier zullen we ’s morgens de meeste slakken onder aan treffen. Een andere meer dieronvriendelijke manier is het ingraven van bekertjes gevuld met gistrijk bier tussen de planten, de slakken komen op de geur van het gist af, willen hier van drinken, vallen in het bekertje en verdrinken. Hoe dan ook zullen we in deze tijd moeten voorkomen dat we later in het jaar last gaan krijgen van een slakkenplaag.

Snoei aan het einde van de maand de Lavendel

Eind maart gaan we de belangrijkste snoei doen bij de Lavendel, de verjongingssnoei. Als de Lavendel niet gesnoeid wordt ontstaat er na enkele jaren een struik met uit gezakte verhoutte takken waarop alleen nog bloei plaats vindt boven in de struik, de plant maakt dan een erg rommelige indruk en vaak zullen we deze dan moeten vervangen voor een nieuw exemplaar. Om dit te voorkomen zullen we dus jaarlijks moeten snoeien. Nu de plant in het voorjaar al weer aan het uitlopen is gaan we nu de plant terug snoeien tot op de diepste jonge uitlopers. Snoei de plant zeker niet dieper tot op het hout, want hier zal de plant niet meer gaan uitlopen. Nu de plant weer gesnoeid is kunnen we blijven genieten van een lage, compacte en rijk bloeiende struik en zal deze op de nieuw te vormen scheuten haar bloemen gaan aanleggen om later in het jaar weer op te gaan bloeien.

Snoei de grijsbladige heesters zoals de Santolina en de Perovskia

Eind maart gaan we de belangrijkste snoei doen bij de Santolina en de Perovskia, de verjongingssnoei. Als deze planten niet gesnoeid worden ontstaat er na enkele jaren een struik met uit gezakte verhoutte takken waarop alleen nog bloei plaats vindt boven in de struik, de plant maakt dan een erg rommelige indruk en vaak zullen we deze dan moeten vervangen voor een nieuw exemplaar. Om dit te voorkomen zullen we dus jaarlijks moeten snoeien. Nu de plant in het voorjaar al weer aan het uitlopen is gaan we nu de plant terug snoeien tot op de diepste jonge uitlopers. Snoei de plant zeker niet dieper tot op het hout, want hier zal de plant niet meer gaan uitlopen. Nu de plant weer gesnoeid is kunnen we blijven genieten van een lage, compacte en rijk bloeiende struik en zal deze op de nieuw te vormen scheuten haar bloemen gaan aanleggen om later in het jaar weer op te gaan bloeien.

Snoei de kamperfoelie

De kamperfoelie is een dankbare plant om in de tuin te hebben, ze groeien tegen muren, pergola en schuttingen, van hieraf laten ze dan hun mooie, goed geurende bloemen gedurende de hele zomer zien. De plant groeit op elke grondsoort en heeft graag een plaatsje in de zon of half schaduw, zelfs in de schaduw doet de plant het nog, alleen zal de bloei dan wel minder zijn. Als we de kamperfoelie niet snoeien dan zullen de lange takken in elkaar verward raken en gaan we een rommelige plant krijgen. Als we de ruimte hebben voor deze plant dan zou ik ook aanraden om deze niet te snoeien, maar aangezien de plant meestal niet deze ruimte krijgt zullen we hem wel moeten snoeien. Als we beginnen te snoeien dan kunnen we het beste alle zijscheuten tot 10 centimeter van de hoofdtak weg nemen, of we doen het rigoureus en we snoeien alles weg tot een meter boven de grond. Het sterk snoeien van de kamperfoelie geeft altijd een flinke groei reactie en vaak ook het eerste jaar minder bloemen, daarna zullen we dan de jonge plant elk jaar moeten snoeien om te voorkomen dat deze weer te wild zal worden.

Snoei de Caryopteris

De Caryopteris is een mooie heester die bloeit op de nieuwe scheuten. Half Maart, als de ergste kans op vorst voorbij is gaan we deze heester terug snoeien tot op de grond. De plant zal dan nieuwe, mooie scheuten aanmaken en op dit eenjarig hout zal de plant later in het jaar gaan bloeien. Mochten we de plant niet snoeien dan gaan we een oude, grote struik krijgen met veel dood hout en een afnemende bloei, dit willen we dus niet.

Snoei de vlinderstruik (Budleja)

Nadat we in Oktober de takken van de vlinderstruik al flink hebben ingekort gaan we deze nu aan het einde van de maand verder terug snoeien. We snoeien alle takken terug tot op de diepste jonge uitlopers. Zo houden we de struik jong en zal deze weer nieuwe scheuten vormen waar later in het jaar de mooie bloemen op gaan komen.

Scheur de sneeuwklokjes na de bloei

Een van de leukste bolgewasjes in de winter is het sneeuwklokje. Met hun vrolijk, witte bloemen is het een van de eerste planten die gaan bloeien en is het de voorbode voor het voorjaar. De bolletjes van deze plant dijen best snel uit, als deze langer staan dan nemen ze bij elkaar de voeding weg en zullen ze minder gaan groeien en bloeien. Om dit te voorkomen moeten we ze eens in de 3 a 4 jaar scheuren en ruimer uitplanten.

Haal uitgebloeide bloemen uit de narcissen

De narcissen bloeien volop en zullen binnenkort zijn uitgebloeid.

We gaan nu de uitgebloeide bloemen er uit halen,hiermee voorkomen we dat de bol energie gaat steken in het vormen van zaad en dus alle energie opslaat om volgend jaar weer mooi te kunnen bloeien.

Belangrijk is ook dat we het blad van de bollen laten afsterven en niet afknippen, het blad maakt nu namelijk nog voedingsstoffen aan voor het volgend jaar.

Vijverpompen kunnen weer het water in

Nadat we de pompen in November uit de vijver hebben gehaald om deze te beschermen tegen de vorst kunnen we ze nu weer in de vijver teug plaatsen. De pomp gaat dan weer voor stromend water zorgen en voorziet het water van meer zuurstof wat dan weer vijverleven stimuleert.

Voer de vissen een beetje bij

Als het vijverwater een temperatuur van 10 graden heeft bereikt kunnen we ook de vissen weer een beetje gaan bij voeren. We geven ze nog niet te veel want wat niet wordt opgegeten zal er voor zorgen dat het water voedingrijker wordt en dit zorgt er dan weer voor dat we meer last gaan krijgen van algengroei.

Verplant de wintergroene heester of conifeer

Nadat we in Oktober de plant al hebben voor bereid op het verplanten door deze rond te steken gaan we deze nu verplanten. Door het rondsteken in het najaar heeft de plant als het ware een nieuwe kluit gevormd met nieuwe, kleine wortelhaartjes, hierdoor is de plant nu makkelijker te verplanten. We steken de plant voorzichtig uit de grond en planten deze op dezelfde hoogte terug in een ruim plantgat. Eventueel kunnen we de uitgekomen grond mengen met potgrond zodat de basis voor de plant op orde is. Na het verplanten geven we de plant goed water en zorgen we er voor dat de plant aankomende weken ook vochtig blijft zodat deze op zijn nieuwe plaats makkelijk aan kan wortelen.

 

BEMEST NU  DE JAPANSE HULST (ILEX CRENATA) VOOR DE EERSTE KEER

 

De Japanse hulst (Ilex crenata) is een zeer populair alternatief voor de buxus die de laatste jaren veel is aangeplant.

Deze Ilex crenata haagplanten vinden het heerlijk om tweemaal per jaar extra bij gemest te worden, dit gaan we doen in maart en juni met een organische meststof die gedurende 100 dagen haar voeding afgeeft aan de plant.

 

Groot voordeel van een organische bemesting is dat deze geleidelijk voor de plant beschikbaar komt, het de bodemstructuur verbetert, het de inworteling van de planten stimuleert en dat er weinig uitspoeling van meststoffen plaats vindt naar het grondwater.
 

Deze extra 100% duurzame bemesting zorgt er voor dat de haagplanten na het snoeien extra goed vertakken om zo een dichte haag te vormen en dat het blad er frisgroen zal uit zien.

De meststof geven we bij voorkeur wanneer er regen wordt voorspeld zodat deze gelijk in de grond wordt opgenomen, we verdelen deze gelijkmatig over de grond en harken de meststof lichtjes door de grond.
 

Onze Ilex allround meststof (verkrijgbaar in onze webshop) is speciaal voor groenblijvende haagplanten samengesteld en door de toevoeging van een vulkanisch klei-mineraal Zeoliet genaamd houdt de bodem ook langer de voeding en het water vast waardoor de haag-planten nog beter zullen groeien.

 

 

 

BEMEST NU DE  EUONYMUS JAPONICUS GREEN SPIRE EN EUONYMUS JAPONICUS FRANCIEN VOOR DE EERSTE KEER

 

De Euonymus japonica “Green Spire en de Euonumus japonica ”Francien" (kardinaalsmuts) zijn een populair alternatief voor de buxushagen die het de laatste jaren erg zwaar hebben gehad door schade van de buxusschimmel en de buxusmot.

Deze Euonymus japonica haagplanten vinden het fijn om tweemaal per jaar extra bij gemest te worden, dit gaan we doen in maart en juni met een organische meststof die gedurende 100 dagen haar voeding afgeeft aan de plant. 

 

Groot voordeel van een organische bemesting is dat deze geleidelijk voor de plant beschikbaar komt, het de bodemstructuur verbetert, het de inworteling van de planten stimuleert en dat er weinig uitspoeling van meststoffen plaats vindt naar het grondwater.
 

Deze extra 100% duurzame bemesting zorgt er voor dat de haagplanten na het snoeien extra goed vertakken om zo een dichte haag te vormen en dat het blad er frisgroen zal uit zien.

De meststof geven we bij voorkeur wanneer er regen wordt voorspeld zodat deze gelijk in de grond wordt opgenomen, we verdelen deze gelijkmatig over de grond en harken de meststof lichtjes door de grond.
 

Onze Ilex allround meststof (verkrijgbaar in onze webshop) is speciaal voor groenblijvende haagplanten samengesteld en door de toevoeging van een vulkanisch klei-mineraal Zeoliet genaamd houdt de bodem ook langer de voeding en het water vast waardoor de haag-planten nog beter zullen groeien.

Ideale meststof voor tijdens de aanplant van haag-planten of voor gebruik als onderhoudsbemesting.
 

Direct uw buxus-vervanger? Bekijk de webshop of neem contact op met een van onze kwekers