Small Cheese
Release

externalId=bigcheese-small-cheese-release-1.0.3.1&filter[active]=1&filter[tags.tag]=small
externalId=small-cheese-release-list-1.0.3&filter[active]=1&filter[parentUuid]=22a9cf47-ac7c-4622-8fc1-0f2070a45341&sort=date.desc
Apr 17, 2024

Grote verbetering in de 'Klanten' -> 'Particulieren' module! Klik in de listview op het oogicoon en zie direct alle orders, abonnementen, formulieren en tickets van een consument. Alles in één oogopslag!

Apr 17, 2024

Update voor de 'Formulieren' module: we hebben de basis gelegd voor uitgebreide tracking van submissions op forms en fields. Klik op het analytics-icoon in je listview om de submissions te bekijken!

Apr 17, 2024

We hebben serverside enhanced tracking voor form submissions ontwikkeld, gericht op de volgende stap: field tracking en gegevensgestuurde inzichten uit formulierinzendingen in samenwerking met GA4.

Apr 17, 2024

We hebben onze serverless API op Google Cloud geüpdatet! Let op: vanaf april schakelen we over naar automatische abonnementen, wat een besparing betekent op de huidige kostenstructuur voor de gebruikers die dit al inzetten.

Apr 17, 2024

Verse update: we hebben de ticketmodule geoptimaliseerd met input van onze huidige gebruikers. Zo werkt alles nog soepeler, net als gesmolten kaas!

Apr 17, 2024

Handige update: de radiobutton heeft nu 'geen' als standaardoptie, ideaal voor als je snel wilt deselecteren!

Apr 17, 2024

We hebben het beheren van gerelateerde producten vereenvoudigd! Voortaan kun je met onze nieuwe delete-acties en de handige multiselect functie snel meerdere gerelateerde producten tegelijk verwijderen.

Mar 28, 2024

Nieuw in de 'Orders' listview van onze software: je kunt nu 'Naam' en 'Postcode' toevoegen als filters! Zoek sneller en nauwkeuriger naar de informatie die je nodig hebt.

Mar 28, 2024

We hebben iets kleurrijks toegevoegd aan de statussen per abonnement: ontmoet oranje en blauw! Deze nieuwe kleuren helpen je om in één oogopslag de status van je abonnementen te herkennen.